10. decembar. 2016. | 3:30


Obezbeđivanje održivog okvira za građansko učešće i demokratski proces donošenja odluka na nivou lokalnih i centralnih institucija na Kosovu


Status: Finished

Partneri i finansijska podrška:

Švajcarska kancelarija za saradnju na Kosovu, Ministarstvo spoljnih poslova Danske i Kosovska fondacija za civilno društvo

Cilj projekta je da održi odlučnost organizacije da doprinese pluralizmu i inkluziji u procesu donošenja odluka na Kosovu, i to onih odluka koje kao preduslov stvaranja demokratskog i tolerantnog društva uzimaju u obzir interese i potrebe nevećinskih zajednica.

Rezultati:

1. Poboljšanje demokratskih praksi u procesu donošenja odluka na Kosovu kroz osmišljeno uključivanje srpskog civilnog sektora u javne politike.

2. Poboljšanja dinamika saradnje između centralnih institucija i nevećinskih zajednica.

3. Prošireni kapaciteti srpskih organizacija građanskog društva u mogućnostima uticanja na političke događaje na Kosovu.

Aktivnosti

1. Aktivnost 1.1. Forum za otvoreni dijalog: Suočavanje stavova

2. Aktivnost 1.2 Mitrovački društveni klub

3. Aktivnost 1.3 Odgovorno mesto

4. Aktivnost 1.4 Stvaranje trojezičnog sistema deljenja informacija o AKTIV-u

5. Aktivnost 2.1 Trening program o političkom sistemu na Kosovu

6. Aktivnost 2.2 Obezbeđivanje stručnjaka za podršku u istraživanju: konsultantske usluge na nacionalnom nivou

7. Aktivnost 2.3 Obezbeđivanje podrške za poboljšanje kvaliteta istraživačkih aktivnosti

8. Aktivnost 2.4 Objavljivanje dva godišnja istraživanja „Analiza trendova“

9. Aktivnost 2.5 Objavljivanje 4 predloga praktičnih politika usmerenih prema kosovskim vlastima

Projektne vesti

Trend Analysis Publication and Presentation

18. septembar. 2018. | 10:53

Accountability Sofa

1. jun. 2018. | 1:47

Trend Analysis 2017

17. novembar. 2017. | 3:35

Al Jazeera's Goran Milic visited AKTIV

4. oktobar. 2016. | 3:52