14. septembar. 2021. | 11:11


Manifesta 14 Priština 2022


Status: Ongoing

 

 

 

 

 

 

 

NVO AKTIV sa zadovoljstvom najavljuje učešće na projektu Manifesta 14 Western Balkans Project: Stvaranje

zajedničkog prostora za kreiranje solidarnosti na Zapadnom Balkanu koji sufinansira Evropska unija.

Kao partner na projektu, obezbedićemo aktivno učešće kosovsko-srpske zajednice i doprineti razvoju radionica u vidu konsultacija sa građanima i iz drugih zajednica u Prištini. Ove radionice će biti fokusirane na način na koji se razume kultura i na to kako je praktikuju različite umetničke i građanske zajednice.

Međunarodna fondacija Manifesta, pokretač jedinog nomadskog kulturnog bijenala i inicijator Manifesta 14 Western Balkans Project u saradnji sa a opštinom Priština realizuje Manifestu 14 koja će otvoriti svoja vrata od 22. jula do 30. oktobra 2022.

Organizovana u okviru bijenala, Međunarodna fondacija Manifesta realizuje projekat Manifesta 14 Western Balkans Project koji ima za cilj da poveća domete i trajanje Evropskog nomadskog bijenala tako što će razviti među-regionalne platforme saradnje uključujući i veliki broj kulturnih i građanskih aktivnosti u celom regionu. Cilj projekta jeste i da se pomere granice izolovanih kulturnih infrastruktura i mreža na Zapadnom Balkanu.

Povezujući arhitekturu, urbano planiranje, ljudska prava, umetnost i kulturu, Manifesta 14 Western Balkans Project realizovaće razne aktivnosti u 2021. i 2022. godini počevši od dubinskih kulturoloških istraživanja, razgovora sa ekspertima i konferencija do izložbi i događaja širom regiona.

Partnerska mreža Manifesta Western Balkans Project promoviše politiku preko-granične saradnje i umrežavanje u kojem bi znanje i lokalne espertize mogle da se razvijaju.

Aktivnosti u procesu razvoja biće rezultata bliske saradnje između International Foundation Manifesta, Holandije i devet partnera sa Zapadnog Balkana: Post-Conflict Research Center Sarajevo (PCRC); RRITU (Termokiss) Prishtina; Museum of Contemporary Art (MoCA) Skopje; Quendra Harabel Tirana; APSS Institute Podgorica; NGO AKTIV Kosovo; Meydan D.O.O. (Hestia) Belgrade; Kosovo Architecture Foundation (KAF); Institute of Contemporary Art (ICA) Sofia; European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC) Berlin.

Manifesta 14 Western Balkans Project je projekat Creative Europe Western Balkans koji finansira Evropska unija.

 

Projektne vesti