Podkast u okviru projekta „Građanska grupa za brzo delovanje“ (RRCG)

25. januar. 2022. | 12:19


NVO Aktiv najavljuje dva nova projekta

24. januar. 2022. | 04:19


Odbrojavanje do prebrojavanja

18. januar. 2022. | 08:51


Analiza trendova 2021: stavovi srpske zajednice na Kosovu - konferencija u Beogradu

17. decembar. 2021. | 09:02


Analiza trendova 2021: stavovi srpske zajednice na Kosovu

14. decembar. 2021. | 03:57


Promovisanje saradnje između civilnog društva Kosova i Srbije

10. decembar. 2021. | 11:29


Prezentacija aplikacije Aber u Gračanici

9. decembar. 2021. | 03:34


Our Facebook


Our twitt's