1. oktobar. 2019. | 09:41


Građane uključiti u proces primene tehničkih sporazumaPrednosti primene tehničkih sporazuma Beograda i Prištine i njihov uticaj na Srbe i ostale zajednice na Kosovu, bile su glavne teme okruglog stola održanog u Severnoj Mitrovici, u organizaciji NVO Aktiv, partnera Grupe za zagovaranje javnih politika Kosovo-Srbija.

Severna Mitrovica, 27. septembar 2019.

Predstavnici medija, aktivisti civilnog društva i ostali zainteresovani su razmatrajući detalje tehničkog dijaloga ocenili da su na svakodnevni život Srba na Kosovu najviše uticali sporazumi o telekomunikacijama i slobodi kretanja. Ipak, istaknuto je da postoji razlika u nivou uticaja tih sporazuma u zavisnosti od toga da li Srbi žive južno ili severno od reke Ibar.

Prema rečima učesnika ovog skupa, srpska zajednica na Kosovu najviše koristi je imala od tehničkih sporazuma o telekomunikacijama i priznanju diploma. Obrazloženo je da sporazum o telekomunikacijama omogućava bolju komunikaciju između zajednica, a u skladu sa sporazumom o priznavanju diploma mladi se mogu zaposliti i učestvovati u programima razmene, što im omogućava bolji profesionalni život.

Učesnici skupa su predložili da se u budućnosti u proces dijaloga uključe i kosovski Srbi, ne nužno političari, i da budu konsultovani u procesu primene dogovorenog. Štaviše, nevladin sektor Srba sa Kosova, kako je poručeno, mora biti uključen u proces dalje primene tehničkih sporazuma, u fazi konsultacija i monitorisanja.

Sa ovog skupa je poručeno da je potrebno i građane uključiti u proces tehničkog dijaloga. Naglašena je potreba transparentnijeg procesa, kako bi građani bili bolje informisani o svemu što se u Briselu raspravlja i dogovara.

“Uključivanjem građana dijalog će se zapravo baviti njihovim svakodnevnim problemima, a oni će pružiti svoj doprinos u rešavanju tih pitanja. Na takav način građani bi imali priliku da učestvuju i predlažu, a sve u duhu demokratskog načina odlučivanja”, poručili su učesnici ovog skupa.

Ovaj događaj je organizovan uz podršku ambasade Kraljevine Norveške na Kosovu, a njegov sadržaj je isključiva odgovornost Grupe za zagovaranje javnih politika Kosovo – Srbija i ni na koji način ne predstavlja stavove ambasade Kraljevine Norveške na Kosovu.