10. januar. 2017. | 12:11


Obnavljamo poziv za stažiranje u finansijama i administracijiNVO Aktiv obnavlja poziv za stažiranje za 2017-u, u kancelariji za Finansije i administraciju. Očekivano trajanje studiranja je šest meseci (februar 2017. - avgust 2017.)

Glavne obaveze i dužnosti stažiste/kinje između ostalog uključuju:

  • Pružanje podrške kancelariji za Finansije i administraciju
  • Pružanje podrške menadžerima/kama projekta u pripremi potrebne dokumentacije za izveštavanje o sprovedenim aktivnostima
  • Obavlja druge zadatke po nalogu menadžera/ki projekata ili upravnog odbora

Tražimo kandidate/kinje koji :

  • Strudiraju ili su diplomirali javnu administraciju,ekonomiju,prava ili srodne nauke
  • Obraćaju pažnju na detalje i organizovani su
  • Spremni su da rade u kratkim rokovima
  • Upoznati su sa principima poslovne korespodencije i korišćenje e-maila
  • Poseduju osnovno znanje engleskog jezika
  • Napredno znanje srpskog jezika
  • Imaju iskustva rada u Excel-u

Iskustva pređašnjih stažista/kinja možete pronaći ovde.

Stažiranje je neplaćeno,ali AKTIV pokriva troškove smeštaja ili prevoza, kao i troškove komunikacije,za vreme trajanja stažiranja.

Svi zainteresovani kandidati/kinje mogu da pošalju svoje CV-jeve i motivaciona pisma na email adresu: applications@ngoaktiv.org , najkasnije do 20-og januara 2017.