3. avgust. 2022. | 01:05


SAOPŠTENJEPredstavnici organizacija civilnog društva i medija iz srpske zajednice na Kosovu, okupljeni oko platforme Empirika, pozivaju sve strane da mirnim putem reše krizu na severu Kosova nastalu zbog najave početka sprovođenja odluke o preregistraciji srpskih tablica (sa oznakama gradova na Kosovu) na RKS i uspostavljanja reciprociteta o ličnim kartama koje izdaje Republilka Srbija. 

Pozivamo vlade u Beogradu i Prištini da se suzdrže od bilo kakvih jednostranih poteza i da zapaljivu retoriku zamene konstruktivnim dijalogom koji je jedini put ka pronalaženju održivog rešenja koji će uvažiti potrebe građana.

Pozivamo međunarodnu zajednicu, EU, SAD, države Kvinte da neodložno i što pre uspostave prostor za dijalog na političkom nivou uz insistiranje na neposrednom kontaktu delegacija Beograda i Prštine.

Pozivamo Srpsku listu da kao član Vlade Kosova, Skupštine Kosova i drugih lokalnih i centralnih institucija, preuzme odgovornost i uzme aktivno učešće u rešavanju ovog problema, i da pored komunikacije sa Beogradom uspostavi institucionalni kanal komunikacije i sa premijerom Kosova što je jedini ispravni put politički odgovornog delovanja. Poslanici i ministri Srpske liste su jedini politički predstavnici kosovskih Srba u institucijama na Kosovu, i stoga je neophodno da pasivno delovanje zamene proaktvnom ulogom u rešavanju problema koji neposredno pogađaju građane. U tom procesu je neophodno uspostaviti neposrednu i neometanu komunikaciju sa lokalnim stanovništvom, nevladinim sektorom i svim relevantnim činiocima iz redova zajednice kosovskih Srba.

Podsećamo vladu u Prištini da je u ovoj situaciji povećanih tenzija posebna obaveza nadležnih da na svim službenim jezicima na Kosovu objavljuju sve informacije, dokumenta, saopštenja i da ista dođu do svih građana na Kosovu. Na ovaj način će se sprečiti sve nejasnoće, dezinformacije i lažne ili iskrivljene vesti, koje mogu da ugroze opšti mir i bezbednost pojedinca.

Nedostatak komunikacije sa lokalnim zajednicama i angažovanjem jedinica specijalne policije direktno su uticali na podizanje tenzija na severu Kosova i prete da prodube visok stepen nepoverenja između dve najbrojnije etničke zajednice na Kosovu, pa se umesto konstruktivnog dijaloga energija i prostor usmeravaju na destabilizaciju prilika na terenu i iznuđena rešenja koja su neretko na štetu građana.

Mi, predstavnici civilnog sektora i medija iz srpske zajednice na Kosovu, kao aktivisti i građani želimo da se mržnja, napetost i nestabilnost okončaju, a dijalogom i zajedničkim rešavanjem problema uspostave okolnosti za zajednički život, saradnju i prosperitet.

 

Potpisnici:

Centar za mir i toleranciju (CPT)

Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC)

Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC)

Goraždevac Media Group

Humani centar Mitrovica

Komunikacija za razvoj društva (CSD)

NVO AKTIV

Omladinska parteška aktivnost

RTV KIM

Radio Kontakt Plus

Svetionik