21. april. 2020. | 07:04


Kratak predlog politice: Ka prikladnijem odogovru na pandemiju COVID-19 na KosovuNVO Aktiv objavila je kratki predlog politike o odgovoru kosovske vlade na COVID-19 i nedostatak efikasne komunikacije i koordinacije sa nevećinskim zajednicama. U radu su istaknuti problemi u vezi sa jezičkim pitanjima i kretanjem tokom krize.
Izveštaj je dostupan ovde