30. oktobar. 2020. | 10:14


NVO Aktiv pokreće informativnu kampanju "IMATE PRAVO DA ZNATE!"“Imate pravo da znate!” je informativna kampanja o pravima članova nevećinskih zajednica u kosovskom institucionalnom kontekstu koju NVO Aktiv počinje u oktobru. Uprkos definisanom i sveobuhvatnom ustavnom okviru, pripadnici nevećinskih zajednica na Kosovu nisu uvek u potpunosti svesni prava koja uživaju.

Tekuća onlajn i oflajn kampanja podizanja svesti, koju implementira NVO Aktiv, vrhunac je projekta “Zastupanje ključnih interesa nevećinskih zajednica” podržanog od strane Olof Palme International Center i ima za cilj da uputi građane o pravima članova nevećinskih zajednica na Kosovu. Kroz radio i onlajn promocije i brošure dostupne na albanskom, srpskom, bosanskom, turskom i romskom jeziku, NVO Aktiv ohrabruje članove nevećinskih zajednica da se informišu o sopstvenim pravima i potraže pomoć od relevantnih institucija ukoliko smatraju da su njihova ustavom zagarantovana prava ugrožena.

Preuzmite ovde kompletnu brošuru

English | Shqip | Bosanski | Türkçe | Rromani

Brošura je deo projekta “Zastupanje ključnih interesa nevećinskih zajednica” i podržana  je od strane Olof Palme Centra. Izraženi stavovi ne održavaju nužno zvanične stavove ove institucije.