1. oktobar. 2020. | 06:30


NGO Aktiv i NGO Advocacy Center for Democratic Culture (ACDC) potpisali su memorandum o saradnji na projektu “Enhancing Transparency and Rule of Law in Kosovo-Serb Majority Communities”Jedan od očekivanih rezultata ovog projekta je podizanje svesti o pitanjima transparentnosti na lokalnom nivou kao i o merama za borbu protiv korupcije (uspostavljanje Lokalnog anti-korupcijskog saveta). Projekat će se fokusirati i na podršku pravnim institucijama putem treninga i seminara za sudije i mlade advokate.

 

Radujemo se saradnji sa organizacijom ACDC na ovom projektu i pozivamo vas da pratite dešavanja vezana za ovaj projekat na našoj FB stranici i na našoj web stranici.