11. septembar. 2019. | 12:10


Održano drugo filmsko veče MSC-aValcer sa Baširom, izraelski film u režiji Arija Folmana, bio je drugi u nizu ostvarenja koji je emitovan 10. septembra na platnu Mitrovačkog društvenog kluba u okviru programa koji ima za cilj da lokalnu publiku upozna sa umetničkom kritikom (etnički) podeljenih društava kroz kinematografsku, audio-vizuelnu, formu.

Pre same projekcije, publiku je istoričar Miloš Damjanović upoznao sa istorijom arapsko-izraelskih odnosa sa posebnim fokusom na trenutno stanje na Bliskom istoku, radi boljeg razumevanja konteksta navedenog filma.

Postojanje konflikata koji dele određeno društvo na osnovu različitih karakteristika nije karakteristika samo društva na Kosovu. Projekcijom ovog, ali i ostalih predviđenih filmova, koji kroz umetnički izraz kritikuju i prikazuju podele u (post)konfliktnim društvima širom sveta, za ovdašnju publiku otvoriće se novi uvid u to kako i na koji način je moguće objektivno posmatrati ceo kontekst, tj. imati empatije za sagledavanje situacija svih strana uključenih u konflikt.

Mitrovica Social Club je projekat podržan od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS), a implementiran od strane NVO Aktiv.