13. decembar. 2016. | 11:20


Obeležavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcijeNacionalni Centar za državne sudove (National Center for State Courts) krenuo je sa sprovođenjem programa "Zahtevaj prvadu",koji finansira Državni Sekretarijat SAD, Biro za međunarodne narkotike i poslove sprovođenja zakona,koji ima ca cilj da podrži zahtevanje odgovornog sudstvo na Kosovu. NVO Aktiv je jedna od partnerskih organizacija i projekat sprovodi u saradnji sa Community Building iz Mitrovice i Inicijativom mladih za ljudska prava na Kosovu.

Međunarodni dan borbe protiv korupcije je obeležen na Kosovu simboličnom uličnom akcijom u organizaciji NVO Aktiv i partnera.

Korupcija je ozbiljna prijetnja koja dovodi do rušenja socijalnog i ekonomskog razvoja u svim društvima, i ova akcija ima za cilj podizanje svesti javnosti o preuzimanju akcija protiv ove negativne pojave na Kosovu. Nakon ulične akcije, Advokatska komora Kosova organizovala je, u saradnji sa predstavnicima "Traži pravdu" programa, godi[nji sastanak predstavnika pravosuđa na Kosovu.

Sastanku su prisustovali predsednika i članovi/ce Advokatske komore Kosova, predstavnici Saveta Sudstva, Saveta Tužilaštva,kosovske policije kao predstavnica Međunarodne advokatske komore.

Sastanak je otvorio gospodin Greg Delawie, ambasador SAD na Kosovu i gospodin Jan Braathu, ambasador misije OEBS-a na Kosovu.