30. avgust. 2022. | 10:34


Završen prvi ciklus kampanje “I moja opština!”Uspešnih godinu dana kampanje čiji je cilj da se građani upoznaju sa pravima i uslugama koje im zakoni garantuju na lokalnom nivou.

Za godinu dana uspeli smo da dopremo do 32.127 ljudi koji su putem ALVED kampanje upoznati sa pravima i uslugama na lokalnom nivou.

“I moja opština!” je kampanja podizanja svesti građana o njihovim pravima i uslugama na lokalnom nivou - na srpskom, bosanskom i albanskom jeziku. Prvi ciklus je završen u periodu od 30. juna 2021. do 31. jula 2022.

Kampanja se odvijala putem društvenih medija, kao i raspodelom štampanog materijala i razgovorima sa građanima tri ALVED opštine Leposavić, Peć i Štrpce. 

TV stanice koje su emitovale spotove na srpskom jeziku ne mogu da pruže statistiku, ali njih prati celokupna srpska zajednica širom Kosova.

Teme koje smo obrađivali:

- Učešće građana na lokalnom nivou (Javne konsultacije u Skupštini opštine, Peticije, Savetodavne komisije)

- Jezička prava

- Kancelarija poverenika za jezike

- Institucija ombudsmana

- Opštinska Kancelarija za zajednice

- Ministarstvo za zajednice i povratak

- Savetodavno veće za zajednice

Uskoro nastavljamo kampanju kojom ćemo obuhvatiti i druge usluge i prava koja su građanima dostupna na lokalnom nivou. Pratite nas!