26. novembar. 2019. | 03:43


Stavovi kosovskih Srba: Nepoverenje i pesimizamU poslednje četiri godine je jasan rast nepoverenja i pesimizma srpske zajednice na Kosovu, gde 92,6% svih ispitanika ocenjuje situciju generalno lošom, rečeno je na prezentaciji istraživanja „Analiza trendova 2019: Stavovi srpske zajednice na Kosovu“ u Prištini.

Nakon Severne Mitrovice, priliku da se detaljnije upozna sa rezultatima istraživanja „Analiza trendova 2019: Stavovi srpske zajednice na Kosovu“ imala je javnost u Prištini.

Istraživanje je, u partnerstvu sa RTV Kim, sprovela NVO „Aktiv“. U periodu od 15. jula do 5. septembra ove godine ispitano je 540 ljudi: 270 sa severa i 270 južno od reke Ibar, sa fokusom na Sever Kosova, Gračanicu, Štrpce i Kosovsko Pomoravlje.

Neki od glavnih nalaza istraživanja govore da 92% ispitanika smatra da opšti trendovi na Kosovu ne idu u prilog i nisu ohrabrujući po srpsku zajednicu na Kosovu, tri četvrtinke anketiranih se ne oseća slobodno da izrazi svoj stav, a više od polovine Srba ne vidi sebe na Kosovu u naredih pet godina.

Nepoverenje i pesimizam

Izvršni direktor NVO “Aktiv” Midorag Milićević prisutnima je predstavio istraživanje, posebnu pažnju posvetivši ključnim rezultatima.

“Ukoliko posmatramo trendove u posledje četiri godine, vidimo jasan rast nepoverenja i pesimizma srpske zajednice na Kosovu, gde 92,6% svih ispitanika ocenjuje situciju generalno lošom, što nikako ne uliva optimizam da običan narod, koji je bio predmet ovog istraživanja, ima koliko-toliko nadu u bolju budućnost na Kosovu”, kazao je Milićević, i dodao da su ekonomija i nezaposenost uvek bile dominantnije teme.

Kome Srbi veruju?

Pitanje za sve političare i političke predstavnike na Kosovu, koji dolaze iz redova srpske zajednice, je procenat poverenja koji Srbi imaju u njih.

“Kao što možete da primetite, svega 12% ispitanika generalno ima poverenja u političare. Kada je reč o pojedincima, dolazimo do procenta (nepoverenja) koji je iznad 80% i onda je pitanje, ukoliko povlačimo paralelu sa nedavno održanim izborima, imajući u vidu izborne rezultate, gde je 98% svih koji su glasali na Kosovu, glasalo za Srpsku listu, a samim tim i za pojedine kandidate, kome Srbi veruju na Kosovu”, kazao je Milićević.

Refleksija realnog stanja

Direktor RTV Kim Isak Vorgučić naveo je da se iz ovogodišnje analize vidi da, iako trendovi rastu ili padaju iz godine u godinu, taj rast ili pad nije prevelik i da uglavnom refelektuje trenutno stanje ili događaje koji se vezuju za period obavljanja tih anketa.

„U odnosu na pitanje ili temu koju obrađujemo, može tačno da se pretpostavi šta je uticalo na to da ljudi veći naglasak daju ekonomiji, jedne godine bezbednosti, odnosno, kriminalu i korupciji. Te analize odražavaju stanje onakvo kakvo jeste. Često o tome ne razmišljamo na dnevnom nivou, ali kada se stavi na papir i kada se o tome razmisli, onda deluje u nekim stvarima zastrašujuće“, kazao je Vorgučić.

Nema reakcija

Novinar i direktor Medija centra u Čaglavici Budimir Ničić je kazao da rezultati jesu poražavajući, kada je u pitanju društveno politička situacija na Kosovu, ali da nisu iznenađujući. Čudi ga, kako je rekao, što su rekacije političara izostale.

“Vi ste ovo istraživanje predstavili pre nedelju dana u Severnoj Mitrovici i ja apsolutno nisam čuo nikakvu reakciju, posebno od političara kojih se ovo jako tiče i koji su u neku ruku najodgovorniji što se nalazimo u ovakvom stanju u kakvom se nalazimo”, kazao je Ničić.

“Svaki četvrti Srbin slobodan da izrazi svoje mišljenje“

Isak Vorgučić kaže da ga je naročito pogodila nesloboda izražavanja, pri čemu je, ako se podatak iz analize čita drugačije, tek svaki četvrti Srbin na Kosovu slobodan da izrazi svoje mišljenje.

„Situacija u Beogradu se često reflektuje na Srbe na Kosovu, u Beogradu imamo stanje da je, praktično, jednopartijski sistem i da ljudi nisu slobodni da izražavaju svoje mišljenje, da mediji nisu slobodni. Kosovski Srbi imaju tu sreću da imaju nekoliko nezavisnih medija, produkcije i portale koje mogu da prate, tako da postoji i ta razvijena kultura praćenja nezavisnih medija“, kazao je Vorgučić.

Kada su mediji u pitanju, blizu polovine ispitanika (46,9%) smatra da nezavisni stavovi i kritičko mišljenje nisu dovoljno zastupljeni u medijima na Kosovu. Za Budimira Ničića je podatak iznenađujuće pozitivan, s obzirom na to u kakvim uslovima radi većina srpskih medija.

“Ovde je zakazao međunarodni faktor, pre svega, jer se manje sredstava izdvaja za srpske medije. A znamo da srpski mediji ne mogu da opstanu na drugi način”, podsetio je Ničić.

Istraživanje „Analiza trendova 2019: Stavovi srpske zajednice na Kosovu“ urađeno je uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS) i u celosti je dostupno na sajtu NVO „Aktiv“. Takođe, ovaj izveštaj će do kraja godine biti prezentovan i u Beogradu.