17. januar. 2020. | 11:04


Poziv za stažiranje u finansijama i administracijiNVO Aktiv objavljuje poziv za stažiranje u kancelariji za finansije i administraciju. Očekivano trajanje stažiranja je šest meseci (februar 2020 - jul 2020).

Obaveze i dužnosti stažiste/kinje podrazumevaju:

  • Pružanje podrške kancelariji za finansije i administraciju,
  • Pružanje podrške menadžerima/kama projekta u pripremi potrebne dokumentacije za izveštavanje o sprovedenim aktivnostima,
  • Obavljanje drugih zadataka po nalogu menadžera/ki projekata ili Upravnog odbora.

Tražimo kandidate/kinje koji :

  • Strudiraju ili su diplomirali javnu administraciju,ekonomiju,prava ili srodne nauke,
  • Obraćaju pažnju na detalje i organizovani su,
  • Spremni su da rade u kratkim rokovima,
  • Upoznati su sa principima poslovne korespodencije i korišćenje mejla,
  • Poseduju osnovno znanje engleskog jezika,
  • Napredno znanje srpskog jezika,
  • Imaju iskustva rada u Excel-u.

Stažiranje nije plaćeno, ali AKTIV pokriva troškove koji proizilaze iz radnog angažovanja (telefonski račun, troškove lokalnog prevoza i sl) za vreme trajanja stažiranja.

Svi zainteresovani kandidati/kinje mogu da pošalju svoj CV i motivaciono pismo na e-mail adresu: applications@ngoaktiv.org , najkasnije do 28. januara 2020.