7. oktobar. 2021. | 1:50


TV EMISIJA „SPORAZOOM“12.10.2021 15:00 Civic Energy Center Mitrovica Završeno


TV emisija „Sporazum“ je politička emisija kreirana sa ciljem da informiše ljude i otvori diskusiju o važnim političkim pitanjima i izazovima sa kojima se suočava srpska zajednica na Kosovu. Ideja ove emisije jeste da inicira razgovor o gorućim pitanjima i problemima običnih ljudi ne samo na lokalnom, već i regionalnom nivou, te da samim tim utiče na percepciju građana o ovim pitanjima u čitavom regionu. 

Tema nove epizode je sloboda kretanja: šta je postignutom novim sporazumom  u Briselu, kakvi su interesi građana i kakav će to efekat imati na njih, kao i kakvu je ulogu civilno društvo na Kosovu imalo u ovom procesu,

Ostali događaji