15. jun. 2021. | 8:58


Prezentacija istraživanja "Prava zajednica na Kosovu"17.06.2021 16:00 Online event Završeno


Ovim putem Vas pozivamo na onlajn prezentaciju rezultata analize „Prava zajednica na Kosovu“, koja je izrađena od strane NVO AKTIV-a i Centra za prava manjinskih zajednica, CPMZ (Center for the Rights of Minority Communities, CRMC) u okviru inicijative OPEN Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

Projekat Open je projekat koji izvodi i finansira Kosovska fondacija za otvoreno društvo u saradnji sa devet organizacija civilnog društva i medija koje deluju u srpskim sredinama na Kosovu.

Rezultati istraživanja će služiti kao osnova za diskusiju u vezi sa statusom nevećinskih zajednica na Kosovu i poštovanju njihovih političkih, društvenih i institucionalnih prava.

Panelisti:

-Kejleb Vau, šef kancelarije za praktične politike, NVO AKTIV

-Darko Dimitrijević, programski direktor Centra za manjinska prava

-Aleksandar Ćorac, professor, Univerzitet u Prištini, Katedra za preventivnu medicinu, higijenu i ekologiju

Prezentacija počinje u 16:00 (četvrtak, 17. jun). Link za praćenje prezentacije i debate:

https://us02web.zoom.us/j/89492903688?pwd=OWNaS0RrdHpRemZlVzh2eUFtZkFPUT09

Osim mogućnosti da čuje mišljenja panelista, publika će imati i priliku da govornicima postavi pitanja ili podeli svoje u vezi sa temom debate.

Prezentacija će biti održana na srpskom jeziku a prevod na albanski i engleski jezik biće obezbeđeni.

Ostali događaji