11. jun. 2021. | 11:03


Prezentacija istraživanja "Kosovski Srbi u procesu dijaloga"15.06.2021 14:00 Online event Završeno


Ovim putem Vas pozivamo na onlajn prezentaciju rezultata analize „Kosovski Srbi u procesu dijaloga“, koja je izrađena od strane NVO AKTIV-a i Foruma za razvoj i multietničku saradnju (FDMC), u okviru inicijative OPEN Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

Projekat Open je projekat koji izvodi i finansira Kosovska fondacija za otvoreno društvo u saradnji sa devet organizacija civilnog društva i medija koje deluju u srpskim sredinama na Kosovu.

Rezultati analize će poslužiti kao osnova za diskusiju o uticaju dijaloga između Beograda i Prištine na život zajednice kosovskih Srba i preporukama za dalji nastavak pregovora koji će u obzir uzeti interese ove zajednice.

Panelisti će biti:

- Stefan Surlić, Fakultet političkih nauka u Beogradu

- Sanja Vuković, aktivistkinja

- Boban Simić, autor istraživanja

- Igor Marković, autor istraživanja

Prezentacija počinje u 14:00 (utorak, 15. jun). Link za praćenje prezentacije i debate: https://us02web.zoom.us/j/88275156412

Osim mogućnosti da čuje mišljenja panelista, publika će imati i priliku da govornicima postavi pitanja ili podeli svoje u vezi sa temom debate.

Debata će biti održana na srpskom jeziku, a prevod na albanski će biti obezbeđen.

Ostali događaji