7. april. 2022. | 2:56


Past, Present, FORUM FUTURE12.04.2022 10:00 Civic Energy Center, North Mitrovica Završeno


U ime NVO AKTIV i članova Kosovske koalicije za pomirenje, sa zadovoljstvom Vas pozivamo na konferenciju: Prošlost, sadašnjost, FORUM BUDUĆNOSTI - Stanje pomirenja na Kosovu - Dvodnevnu konferenciju koja će biti održana u Centru građanske energije u Severnoj Mitrovici 12. i 13. aprila 2022. godine.

Dve decenije nakon završetka neprijateljstava na Kosovu, priroda međuetničkih odnosa ostaje dvosmislena. Uprkos značajnim ulaganjima i naporima međunarodne zajednice i sektora civilnog društva, kosovskim Albancima i kosovskim Srbima nedostaje zajednički jezik, te zajednička koncepcija o tome šta je pomirenje i na koji način se može postići. Ova konferencija će se baviti nizom otvorenih pitanja vezanih za ovaj problem u atmosferi koja podstiče konstruktivnu debatu. Eminentni panelisti iz različitih sfera javnog života će ispitati i dekonstruisati prirodu uloge medija i civilnog društva u procesu pomirenja i, po prvi put, razmotriti ulogu manjih nevećinskih zajednica na Kosovu i njihov odnos sa dve veće etničke grupe.

NVO AKTIV i partneri se raduju što će imati priliku da Vas ugoste tokom plodonosnih, zanimljivih i važnih diskusija koje nam slede!

Napomena: Broj gledalaca koji će uživo prisustvovati panelima je ograničen zbog situacije sa pandemijom, te ako želite da budete u publici prijavite se za panel koji Vas zanima putem e-maila: applications@ngoaktiv.org

 

12. april 2022.

09:30 – 10:00   Dolazak i registracija učesnika

10:00 – 10:10   Uvodni govor 

10:10 – 12:00   Panel diskusija 1: Kakva je priroda trenutne uloge koju mediji imaju u procesu pomirenja? Mogu li i treba li da igraju značajniju ulogu? Stepen do kojeg mediji imaju društvenu odgovornost da promovišu pomirenje kroz svoje izveštavanje je težak, a o funkciji (ili njenom nedostatku) medija kao jednog od glavnih posrednika tog procesa vodi se velika debata. Tokom ovog panela, naši gosti će se pozabaviti ovim i temama.

Moderator:

Budimir Ničić, novinar, Glas Amerike

Panelisti:

Goran Avramović, novinar, Radio KiM

Džemailj Redža, predsednik Udruženja novinara Kosova

Besa Ljuci, glavna urednica, Kosovo 2.0

Tatjana Lazarević, glavna urednica, KoSSev Portal

12:00 – 13:00   Pauza za kafu i ručak

13:00 – 15:00   Panel diskusija 2: Da li je sektor civilnog društva na Kosovu imao merljiv uticaj na proces pomirenja na Kosovu?Civilno društvo se često promoviše kao ključni akter u procesu dijaloga, ali se obim i dubina njegovog stvarnog uticaja često dovodi u pitanje. Panelisti će se osvrnuti na ulogu koju nevladine organizacije igraju (ili ne igraju) u međuetničkom pomirenju na Kosovu.

Moderator:

Katarina Marinković, Medija Centar, Čaglavica

Panelisti:

Nora Ahmetaj, osnivač i direktorka Centra za istraživanje, dokumentaciju i publikacije (CRDP)

Marigona Šabiu, direktorka, Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR)

Darko Dimitrijević, novinar i izvršni direktor Centra za prava manjinskih zajednica (CRMC)

Milica Jakovljević, projektna menadžerka, Community Building Mitrovica (CBM)

15:00 – 15:10  Završne reči

 

13. april 2022.

09:30 – 10:00  Dolazak i registracija učesnika 

10:00 – 12:00 Panel diskusija 3: Bezbednost i pomirenje: Koje izazove trenutna bezbednosna situacija postavlja pred proces pomirenja? Iako su prošle dve decenije od završetka sukoba 1999. godine, bezbednost i dalje predstavlja izazov za nevećinske zajednice na Kosovu. Panelisti će se pozabaviti ovim pitanjem, kao i da li (ne)delovanje javnih institucija ugrožava izglede za pomirenje ili ne.

Moderator:

Zorica Vorgučić, Radio KIM

Panelisti:

Dušan Radaković, izvršni direktor, Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC)

Bekim Bljakaj, izvršni direktor, Fond za humanitarno pravo Kosovo (HLCK)

Aferdita Suljaj Šehu, izvršna direktorka, Community Building Mitrovica (CBM)

Igor Marković, viši istraživač i projektni menadžer, NVO AKTIV

12:00 – 13:00   Pauza za kafu i ručak

13:00 – 15:00  Panel diskusija 4: Kakvu ulogu imaju manje brojne nevećinske zajednice na Kosovu u procesu pomirenja? Manje etničke grupe na Kosovu se često zanemaruju kada se raspravlja o procesu pomirenja, te u drugim debatama o pravima i statusu nevećinskih zajednica uopšte. Tokom ove diskusije, panelisti će analizirati ovo i druga pitanja u vezi sa njihovim položajem na Kosovu. 

Moderator:

Kejleb Vau, šef odseka za praktične politike, NVO AKTIV

Panelisti:

Fatir Berzati, aktivista i glavni urednik Kosova Info za južnoslovenske jezike, goranska zajednica na Kosovu

Votim Demiri, predsednik jevrejske zajednice na Kosovu

Sejfi Kodra, prevodilac, politikolog i aktivista, turska zajednica na Kosovu

Mimoza Gavrani, stručnjak za praktičnu politiku, Savet za regionalnu saradnju (RCC), romska zajednica na Kosovu

15:00 – 15:10  Završne reči

Ostali događaji