6. mart. 2017. | 8:22


Predavanja o kosovskom političkom sistemu08.03.2017 09:00 Civic Energy Center - CEC Završeno


Predavanja o kosovskom političkom sistemu: njegovom začetku, razvoju i pojedinostima biće organizovano 8og marta sa početkom u 09:15h u Centru građanske energije. Predavanja će održati Senad Karaahmetović iz sekcije za dobro upravljanje misije OEBS na Kosovu.

Ostali događaji