9. jul. 2019. | 2:18


Svečani početak rada Koalicije za pomirenje na Kosovu11.07.2019 10:00 Europe House Pristina Završeno


Članice Koalicije za pomirenje na Kosovu imaju čast da Vas pozovu u Dom Evrope u Prištini dana 11. jula 2019. u 10:00 časova, u znak obeležavanja svečanog početka rada Koalicije za pomirenje na Kosovu.

Svečani početak rada Koalicije za pomirenje na Kosovu

Sklapanjem ovog partnerstva, Fond za humanitarno pravo Kosovo, AKTIV i Artpolis žele da se uključe i da pruže svoj doprinos poboljšanju etničkih odnosa na Kosovu, istovremenim podizanjem svesti o učešću građanskih inicijativa na nivou zajednice, sa ciljem da se podstakne i potpomogne proces pomirenja na Kosovu.

Ostali događaji