8. oktobar. 2018. | 3:28


Porodično nasilje: Sastanak Koordinacionih mehanizama sa severa sa Nacionalnim koordinatorom i direktorom Agencije za rodnu ravnopravnost09.10.2018 11:00 Civic Energy Center Završeno


U utorak, 9. oktobra 2018. godine, u Centru građanske energije održaće se sastanak predstavnika Koordinacionih mehanizama za borbu protiv porodičnog nasilja opština Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubinog Potok sa Nacionalnim koordinatorom (Naim Qelaj) i direktoricom Agencije za rodnu ravnopravnost (Edi Gusia). Sastanak je zakazan za 11:00 časova a glavna tema sastanka je unapređenje međuinstitucionalne koordinacije i saradnje na lokalnom nivou u četiri opštine na severu Kosova.

Ostali događaji