27. mart. 2019. | 11:38


Konferencija : Status manjinskih prava na Kosovu – izazovi i prepreke29.03.2019 10:00 Hotel Sirius Pristina Završeno


NVO Aktiv ima zadovoljstvo da Vas pozove na konferenciju na kojoj će se govoriti o pravima manjina/nevećinskih zajednica na Kosovu. Tokom konferencije biće predstavljen izveštaj koji se bavi ovim pravima.

Govornici će biti:

  • Ardian Arifaj , politički savetnik predsednika Kosova
  • Darko Dimitrijević, novinar
  • Dejan Radivojević,izvršni direktor, Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC)
  • Caleb Waugh, šef odseka za praktične politike, NVO Aktiv

Prevod na srpski, albanski i engleski jezik na konferenciji će biti obezbeđen.

S poštovanjem,

NVO Aktiv

Ostali događaji