Igor Marković - Researcher / Project ManagerIGOR MARKOVIĆ se pridružio AKTIV-u tokom septembra 2018. Diplomirani je master politikolog za međunarodne poslove, uz završeni master program studija mira. Nekoliko godina je bio aktivan u nevladinom sektoru, sa posebnim fokusom na temama kao što su međuetnički odnosi i izgradnja mira na Balkanu, kao i manjinska prava u Srbiji. Radi na poziciji istraživača.