Najčitanije

Događaji

12.10.2021

15:00

Civic Energy Center Mitrovica

Završeno

TV EMISIJA „SPORAZOOM“

TV emisija „Sporazum“ je politička emisija kreirana sa ciljem da informiše ljude i otvori diskusiju o važnim političkim pitanjima i izazovima sa kojima se suočava srpska zajednica na Kosovu. Ideja ove emisije jeste da inicira razgovor o gorućim pitanjima i problemima običnih ljudi ne samo na lokalnom, već i regionalnom nivou, te da samim tim utiče na percepciju građana o ovim pitanjima u čitavom regionu. 

Pročitaj više

29.07.2021

11:00

Civic Energy Center, Mitrovica/ONLINE event via Zoom

Završeno

Panel diskusija o istraživanju Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskom zajednicom

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na panel diskusiju o rezultatima istraživanja stavova građana o korupciji i transparentnosti koje je sprovedeno u šest (6) opština sa većinski srpskom zajednicom. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta Poboljšanje transparentnosti i vladavine zakona u opštinama sa većinski srpskom zajednicom koje je sproveo NVO AKTIV a finansirao Biro za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenje zakona (INL) u saradnji sa Centrom za zastupanje demokratske kulture (ACDC). Glavni cilj istraživanja je da utvrdi stavove građana o korupciji i njenom uticaju na život zajednice, kao i o radu lokalnih samouprava u opštinama obuhvaćenim istraživanjem. Na osnovu rezultata, AKTIV i članovi anti-korupcijske grupe, kreirane u okviru projekta, pokrenuli su seriju manjih inicijativa civilnog društva kako bi podigli svest javnosti o ovim temama. Panel diskusija će uključiti i predstavnike lokalnih organizacija civilnog društva i medija, Agencije za borbu protiv korupcije na Kosovu, INL kao i predstavnike NVO AKTIV i NVO ACDC.

Pročitaj više

28.07.2021

11:00

Swiss Diamond Hotel (Pristina)/ONLINE EVENT

Završeno

Prezentacija publikacije Procena statusa prava nevećinskih zajednica na Kosovu

Sa velikim zadovoljstvom želimo da Vas obavestimo o nastupajućoj prezentaciji naše publikacije Procena statusa prava nevećinskih zajednica na Kosovu, koja analizira poštovanje prava svih nevećinskih zajednica na Kosovu tokom 2020. godine.

Pročitaj više

Projekti

Misija

AKTIV ima za cilj da omogući svrsishodno učešće zajednice kosovskih Srba u pospešivanju mirnodopske i prosperitetne budućnosti u regionu.

 

 

 


Najčitanije vesti

Ovaj sajt je izrađen uz podršku