Mendimi personal për Marrëveshjen e Brukselit për Drejtësi

22. janar. 2020. | 8:39


Puna e policisë në veri të Kosovës pas Marrëveshjes së Brukselit

22. janar. 2020. | 8:35


Marrëveshja e harruar për vulat doganore - Suksesi i pashënuar i procesit të negociatave të Brukselit

15. janar. 2020. | 3:02


Making a new connections instead new border lines

17. dhjetor. 2019. | 11:23


Prindërit e mi, pjesëmarrës në seminar

18. nëntor. 2019. | 10:25


Përshtypjet e Mia Për Integrimin e Gjyqësorit në Mitrovicë

28. tetor. 2019. | 12:03


Marrëveshjet e Brukselit: Ndikimi i Tyre në Jetën Tonë të Përditshme

22. tetor. 2019. | 2:24


Our Facebook


Our twitt's