Trende shqetësuese në komunitetin serb në Kosovë

30. nëntor. 2022. | 05:13


Ende pengesa për një pozitë më të mirë të komuniteteve joshumicë

28. nëntor. 2022. | 04:31


Analiza e trendit: Shqetësim i përhapur si pasojë e çështjeve të pazgjidhura

28. nëntor. 2022. | 04:01


Linja telefonike për denoncimin e forcës së tepërt policore

18. nëntor. 2022. | 03:42


Linja telefonike për denoncimin e forcës së tepërt policore

18. nëntor. 2022. | 12:50


Përdorimi i tepruar i forcës nga pjestarët e policies

14. nëntor. 2022. | 03:58


NGO AKTIV is hiring! Vacancy notice for Project Coordinator

4. nëntor. 2022. | 03:13


Our Facebook


Our twitt's