20. nëntor. 2019. | 09:09


Rezultatet shkatërruese të sondazhit të këtij viti mbi qëndrimet e serbëve të KosovësHulumtimi i OJQ-së Aktiv 'Analiza e trendit 2019: qëndrimet e komunitetit serb të Kosovës' u zhvillua me qëllim të identifikimit të qëndrimeve dhe perceptimeve më të rëndësishme të komunitetit serb të Kosovës dhe ka vërtetuar se tendencat e përgjithshme në Kosovë nuk janë në favor të dhe nuk janë inkurajuese për këtë komunitet, siç thuhet nga 92% e të anketuarve. Në anën tjetër, 50% e të anketuarve i perceptojnë pasojat e procesit aktual politik si kërcënimin kryesor për sigurinë e tyre personale dhe të familjes së tyre, ndërsa 60.2% kanë deklaruar se nuk ka asnjë nga politikanët kosovarë të cilëve ata u besojnë. Hulumtimi u prezantua më 19 nëntor në ambientet e Qendrës së Energjisë Qytetare në Mitrovicën Veriore.

Miodrag Miliçević, Drejtori Ekzekutiv i OJQ-së Aktiv, ndau gjetjet kryesore të hulumtimit të këtij viti, ndërsa rezultatet e Analizës së Trendit u analizuan dhe komentuan nga panelistët vijues - Željko Tvrdišić, Gazetar, Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit të Politikave të Demokratizimit dhe Nenad Radosavljević , Drejtori i RTV Mir. Me qëllim që të arrihet një niveli më të lartë i përfaqësueshmërisë së qëndrimeve të serbëve të Kosovës, ndryshe nga vitet e kaluara (ku ishin synuar vetëm katër komunat veriore), hulumtimi i këtij viti ka përfshirë të gjitha fushat ku serbët e Kosovës përbëjnë shumicën.

Gjatë prezantimit për rezultatet kryesore të Analizës së Trendit të vitit 2019, Miodrag Milićević ka theksuar se 55,3% e të anketuarve kanë deklaruar se në pesë vitet e ardhshme ata nuk planifikojnë të qëndrojnë ose të jetojnë në Kosovë, dhe se ata do të largohen Sapo të krijohet mundësia, duke shtuar se dy të tretat e tyre janë në posedim të diplomave të fakulteteve. Arsyen e kësaj ai e gjenë në "përgjigjen e pamjaftueshme nga institucionet kompetente".

Një perceptim pak më ndryshe për arsyet e problemit të migracionit u propozua nga analisti gjerman Bodo Weber. Ai sqaroi se "gjithnjë e më shumë njerëz po largohen nga Kosova, por më pak për shkak të arsyeve socio-ekonomike. Kjo po ndodh kryesisht për shkak të mungesës së perspektivave të njerëzve që jetojnë në këtë rajon, por edhe për shkak të dëshirës së tyre për kushte më të mira të jetesës Unë jam mjaft i shqetësuar, sepse bëhet fjalë për një migrim në shkallë të gjerë ". Weber theksoi se rezultatet janë shkatërruese, por jo edhe aq befasuese, për shkak të rrugës së gabuar që ka pësuar dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës.

Drejtori i RTV Mir, Nenad Radosavljević, nuk u pajtua me deklaratën e mëparshme, duke sqaruar se rezultatet nuk mund të perceptohen si shkatërruese nëse merret parasysh 'fotografia më e madhe', që do të thotë se analiza përfshin të gjithë periudhën pas vitit 1999. Në mbështetje të kësaj deklarate, ai përmendi të dhëna nga Analiza e Trendit, e cila tregon se numri i të anketuarve që mbështesin pjesëmarrjen e serbëve në institucionet e Kosovës ka qenë vazhdimisht në rritje. Përkatësisht, në të njëjtën anketë të realizuar në vitin 2018, një në katër të anketuar deklaruan se ata mbështesin veprimin institucional të përfaqësuesve të komunitetit serb në Kosovë, ndërsa këtë vit, çdo person i tretë i anketuar shprehu një qëndrim të tillë. Për rrjedhojë, numri i të anketuarve që shprehen qëndrim negativ në lidhje me këtë çështje është në rënie të konsiderueshme, nga 35% në 2018 në 21.7% gjatë këtij viti. Radosavljević sqaroi qëndrimin e tij duke shtuar se "në thelb u bë një" shkrirje "e marrëdhënieve ndërnjerëzore, ndërsa integrimi kontribuoi në takimet më të shpeshta midis njerëzve të thjeshtë, të cilat si pasojë sollën në qetësimin e tensioneve mbi një marrëdhënie themelore, ndëretnike" . Kur diskutoi për faktin se vetëm një në shtatë qytetarë të anketuar besojnë se pikëpamjet e pavarura dhe mendimi kritik përfaqësohen në media në Kosovë, Radosavljević elaboroi se arsyeja e gjendjes së tillë qëndron në faktin se media lokale nuk ka mbështetje të mjaftueshme nga institucionet ndërkombëtare.

"Shoqëria kosovare është në një telash të madh, sepse kryeredaktorët e mediave janë individë që nuk kanë shkruar asnjë letër të vetme për gazetarinë, dhe ende janë në pozicione drejtuese. Dhe çështja me këtë është se bashkësia ndërkombëtare mbështet situatën e tillë" , tha gazetari Željko Tvrdišić. Sidoqoftë, ai shtoi se ka më shumë hapësirë ​​për të menduar në mënyrë kritike në Kosovë sesa në vendet përreth. Më tej, duke folur për idenë e përcaktimit / shkëmbimit të territorit / ndryshimeve të kufirit, Tvrdišiš tha se njerëzit kanë frikë nga konfliktet e reja. "Sidoqoftë, nëse dikush merr një vendim për ta bërë atë të ndodhë dhe nëse me të vërtetë është marrë një vendim, të gjithë do të duhet ta kapin atë tren dhe ta pranojnë situatën," përfundoi Tvrdišić.

Zbatimi i hulumtimit është bërë në bashkëpunim me organizatën partnere Radio KiM nga Čagllavica / Çagllavicë, ndërsa e gjithë nisma është mbështetur financiarisht nga Fondacioni i Kosovës për Shoqërinë e Hapur (KFOS).

Hulumtimi është në dispozicion për t'u shkarkuar në uebfaqen e OJQ-së Aktiv.