1. tetor. 2020. | 06:30


OJQ Aktiv dhe OJQ Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike (ACDC) nënshkruan një marrëveshje për zbatimin e përbashkët të projekti Enhancing Transparency and Rule of Law in Kosovo-Serb Majority CommunitiesNjë nga rezultatet e pritura të këtij projekti është ngritja e vetëdijes në lidhje me transparencën në nivel lokal dhe vendosjen e masave anti-korrupsion (Këshilli Lokal Anti-korrupsion). Për më tepër, fokusi shtesë do të jetë në mbështetjen e institucioneve gjyqësore përmes trajnimeve të avancuara ligjore dhe seminareve për gjyqtarët dhe trajnimeve për avokatët e rinj.

 

I gëzohemi bashkëpunimit tonë të ri me ACDC-në dhe ju ftojmë të ndiqi faqen tonë në Facebook dhe ueb faqen tonë