7. tetor. 2020. | 09:28


Tabelat e shumëzimit të problemitNë përputhje me Marrëveshjen për finalizimin e zbatimit të Marrëveshjes për Lirinë e Lëvizjes nga viti 2011 të harmonizuar ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel më 14 shtator 2016, Kosova është zotuar të zgjasë vlefshmërinë e targave "KS" për një periudhë pesë vjeçare pas nënshkrimit. E njëjta detyron palët në bisedim që pas 14 shtatorit 2021 të rishikojnë këtë çështje me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian.

Përkundër detyrimeve të përcaktuara qartë që dalin nga marrëveshja, Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës nga mesi i shtatorit njoftoi që:

"Të gjithë pronarët e mjeteve që posedojnë targa KS me rastin e vazhdimit të regjistrimit të mjetit, obligohen që targat KS t’i ndërrojnë me targa RKS, sipas procedurave për vazhdimin e regjistrimit të mjetit dhe duke u bazuar në vendimin Nr. 012/2020 të datës 10.01.2020 për caktimin e tarifave"

Me këtë veprim drejtpërdrejt janë shkelur detyrimet e marra dhe është cenuar e drejta e drejtuesit të veturës për të zgjedhur ose vazhduar targat "KS". Si një komunitet për të cilin posedimi i targave KS është thelbësor, serbëve të Kosovës me këtë akt u është vështirësuar e drejta e lirisë së lëvizjes, veçanërisht për shkak të lidhjeve me Serbinë qendrore. Për të njëjtën arsye ose një arsye të ngjashme, për shqiptarët e Kosovës dhe komunitetet e tjera lëvizja nga Kosova në Serbi dhe anasjelltas do të jetë më e ndërlikuar.

Ky vendim është problematik sepse u zbatua në mungesë të konsultimit me publikun e gjerë dhe profesional, dhe pronarët e targave KS u sollën para aktit të kryer. Për më tepër, mungesa e reagimit në kohë nga ndërmjetësi, përkatësisht Brukseli, si dhe pasiviteti i Beogradit në lidhje me këtë reagim të njëanshëm, kontribuuan që ky problem të mbetet pa epilog, nga i cili do të përfitonin përdoruesit e fundit (drejtuesit).

Në dritën e rinovimit dhe rifillimit të bisedimeve ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, është thelbësore që parimet e rëna dakord të respektohen vazhdimisht nga të dyja palët. Në praktikë, kjo do të nënkuptonte që Ministria e Punëve të Brendshme duhet të tërheqë vendimin e sipërpërmendur dhe të harmonizojë ndryshimin e marrëveshjes ekzistuese me Brukselin dhe Beogradin, siç kërkohet edhe nga marrëveshja. Pronarët e automjeteve që kanë targa KS u diskriminuan drejtpërdrejt nga vendimi i Ministrisë dhe nuk kanë mekanizma dhe/ose të drejtë ankese.

Anëtarët e Empirikës me këtë rast u bëjnë thirrje:

  • Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës që të tërheq vendimin mbi detyrimin për të zëvendësuar tabelat deri në fund të periudhës së vlefshmërisë së marrëveshjes nga Brukseli (14 shtator 2021);
  • Bashkimit Evropian të ndërmjetësojë në rolin e kontrolluesit të zbatimit të marrëveshjeve të rëna dakord me rastin e ndryshimit të vendimit mbi detyrimin për zëvendësim të targave;
  • Bashkimit Evropian të përgatisë programin dhe kushtet e takimit midis Prishtinës dhe Beogradit në mënyrë që gjatë vitit të ardhshëm të dy palët të bien dakord për natyrën dhe përmbajtjen e vazhdimit/ndryshimit të marrëveshjes për targat KS;
  • Beogradit të reagojë publikisht ndaj shkeljes së marrëveshjes së Brukseli dhe të përfshihet më aktivisht në arritjen e një zgjidhje kompromisi, gjë që do të përmbushte nevojat e pronarëve të tanishëm (/ të ardhshëm) të targave KS.

 

Anëtaret e Empirikës: Aktiv, Qendra për Përfaqësimin e Kulturës Demokratike – ACDC, Qendra për të drejtat e komuniteteve jo shumicë – EMEG, Forumi për Zhvillim dhe Bashkëpunim Multietnik – FDMC, Gračanica Online, Qendra humane (Humani centar), Komunikimi për zhvillimin e shoqërisë – CSD, New Press, Radio Kontakt Plus, Rrjeti i Aktivizim Qytetar, RTV Kim, RTV Mir, Sinergija.