11. shtator. 2019. | 12:10


Nata e filmit: Waltz with BashirProjeksioni i filmit izraelit Waltz me Bashir, i drejtuar nga Ari Folman, u zhvillua në ambientet e Klubit Social të Mitrovicës më 10 shtator, i cili ishte filmi i dytë i shfaqur në kuadër të një programi i cili synon të familiarizoj popullatën lokale me kritikat artistike të shoqërive  të ndara (etnikisht) përmes formës kinematografike, audio-vizuele. Para parojektimit të vetë filmit, historiani Miloš Damjanović dha një përmbledhje të zhvillimit historik të konfliktit izraelit-arab, me një fokus të veçantë në gjendjen aktuale të punëve në Lindjen e Afërt.

 

Ekzistenca e konflikteve në shoqëri të ndryshme me karakteristika natyrshëm të ndryshme nga njëra-tjetra, nuk është veçori vetëm e shoqërisë kosovare. Shfaqja e këtij filmi (dhe një tjetër i këtij lloji, i cili do zhvillohet në periudhën e ardhshme në Klubin Social të Mitrovicës), synon të hapë hapësirë ​​për kritikë dhe përshkrim të ndarjeve në shoqëritë e (pas) konfliktit në të gjithë botën në mënyrë artistike, të cilat rrjedhimisht do ti japin popullatës lokale një pasqyrë të re se si një kontekst konfliktual mund të vëzhgohet dhe përshkruhet në mënyrë objektive.

Ky aktivitet u mbështet financiarisht nga Fondacioni i Kosovës për Shoqërinë e Hapur (KFOS).