26. nëntor. 2019. | 03:43


Qëndrimet e serbëve të Kosovës: Mosbesim dhe pesimizëmGjatë katër viteve të fundit ka pasur një ngritje të qartë të nivelit të mosbesimit dhe pesimizmit në komunitetit serb të Kosovës, ku 92.6% të të anketuarve raportuan situatën e përgjithshme si të keqe. Kjo dhe rezultate të tjera nga Analiza e Trendit 2019: Qëndrimet e Komunitetit Serb në Kosovë u prezantuan gjatë një konference të mbajtur sot në Prishtinë.

Pas një prezantimi të ngjashëm në Mitrovicën e Veriut, edhe publiku i gjerë në Prishtinë pati mundësinë të mësojë më shumë rreth rezultateve të hulumtimit.

Sondazhi është realizuar midis 15 korrikut dhe 5 shtatorit të këtij viti nga OJQ Aktiv në bashkëpunim me RTIV Kim, dhe ka anketuar gjithsej 540 persona, 270 të anketuar që vijnë nga veriu dhe 270 nga jugu i lumit Ibër , me fokus të veçantë në Veriun e Kosovës, Graçanicën, Strpce dhe Anamoravë.

Disa nga gjetjet kryesore të hulumtimit përfshijnë 92% të të anketuarve që besojnë se nuk përfitojnë nga trended e përgjithshme në Kosovë dhe se ato janë dekurajuese për komunitetin serb të Kosovës, tre të katërtat e të anketuarve thonë se nuk ndjehen të lirë të shprehin mendimet e tyre, dhe më shumë se gjysma e Serbëve pretendojnë se nuk e shohin veten në Kosovë në pesë vitet e ardhshme.

Hulumtimi u prezantua para audiencës nga Drejtori Ekzekutiv i OJQ-së Aktiv, Midorag Miliçević, i cili tërhoqi vëmendje të veçantë për një numër të rezultateve kryesore.

 "Duke parë dhe tendencat gjatë katër viteve të kaluara, ne shohim një ngritje të qartë të nivelit të mosbesimit dhe pesimizmit në mesin e komunitetit serb të Kosovës, ku 92.6% e të anketuarve e vlerësojnë situatën e përgjithshme si të keqe, e cila nuk inspiron ndonjë shkallë të optimizmit që mesatarja njerëzve, të cilët ishin objekt i këtij studimi, kanë shumë shpresë në një të ardhme më të ndritshme në Kosovë ”, tha Miliçević, duke shtuar më vonë se ekonomia dhe papunësia ishin gjithnjë tema mbizotëruese.

Kujt i besojnë serbët?

Pyetja për të gjithë politikanët dhe përfaqësuesit politikë në Kosovë që vijnë nga radhët e komunitetit serb të Kosovës, është se sa shumë u besohet elektorantëve të tyre.

"Siç mund ta shihni, vetëm 12% e të anketuarve në përgjithësi kanë besim te politikanët. Kur bëhet fjalë për individët, ne gjejmë një nivel (mosbesimi) që është mbi 80% ", tha Milićević.

Një reflektim i saktë

Isak Vorgučić, Drejtori i RTV Kim, deklaroi se pavarësisht nëse trendet rriten apo bien nga viti në vit, nga analiza e këtij viti mund të shihet se këto luhatje nuk janë veçanërisht të theksuara dhe se, në përgjithësi, ato janë reflektuese të gjendjes ose ngjarjeve që lidhen me periudhën e kohës kur janë kryer sondazhet.

Asnjë reagim

Gazetari dhe drejtori i Qendrës së Mediave në Čagllavicë, Budimir Niçiq, deklaroi se, për sa i përket situatës socio-politike në Kosovë, rezultatet mund të jenë alarmante, por ato nuk janë befasuese. Ai është i mahnitur, siç tha ai, nga mungesa e reagimit nga politikanët.

"Ju prezantuat rezultatet e këtij studimi një javë më parë në Mitrovicën e Veriut, dhe unë nuk kam dëgjuar absolutisht asnjë reagim, veçanërisht nga politikanët, të cilët jo vetëm që janë një fokus i veçantë i këtij studimi, por që janë, në një farë mënyre, edhe përgjegjës kryesor për situatë në të cilën gjendemi aktualisht ”, tha Niçiq.

"Cdo serb i katërt është i lirë të shprehë mendimin e vet"

Isak Vorgučić tha se ai ishte më i goditur nga mungesa e lirisë së shprehjes, ku nëse dikush lexon të dhënat e grumbulluara nga analiza në një mënyrë tjetër, vetëm çdo serb i katërt në Kosovë është i lirë të shprehë mendimet e veta.

"Situata në Beograd shpesh reflekton teKk serbët nga Kosova, ne kemi një situatë në Beograd, ku praktikisht të themi, ekziston një rregull i një partie dhe njerëzit nuk janë të lirë të shprehin mendimet e tyre dhe nuk ka media të lira. Serbët e Kosovës janë mjaft me fat që të kenë disa media, prodhime dhe portale të pavarura që mund t'i ndjekin, kështu që ekziston një kulturë mjaft e zhvilluar te ndjekjes së mediave të pavarura "tha Vorgučić.

Kur bëhet fjalë për mediat, gati gjysma e të anketuarve (46.9%) besojnë se mendimi i pavarur dhe mendimi kritik nuk përfaqësohen sa duhet në Kosovë. Budimir Ničić mendoi se ky ishte një rezultat çuditërisht pozitiv, veçanërisht kur merret parasysh kushtet në të cilat veprojnë media me shumicë serbe.

"Ne mund t'i tregojmë gishtin faktorit ndërkombëtar pasi që më pak fonde janë ndarë për mediat serbe, dhe ne e dimë që media serbe nuk mund të mbijetojë në asnjë mënyrë tjetër", tha Niçiq.

Analiza e Trendit 2019: Qëndrimet e Komunitetit Serb në hulumtimin e Kosovës u realizuan me mbështetjen e Fondacionit të Kosovës për Shoqërinë e Hapur (KFOS) dhe është në dispozicion të plotë në faqen e internetit të OJQ-ve Aktiv. Ky raport gjithashtu do të paraqitet në Beograd në fund të këtij viti.