27. korrik. 2018. | 9:24


Drejtësia në zgjedhje: Integrititeti i zgjedhjeve në Kosovë, 26.07.2018.Galeritë e tjera