15.11.2016

19:00

Mitrovica Social Club

I përfunduar

KLUBI SOCIAL I MITROVICËS

KLUBI SOCIAL I MITROVICËS

Lexo më shumë

01.12.2016

08:18

Mitrovica Social Club

I përfunduar

KLUBI SOCIAL I MITROVICËS

Heshtja mbi ekstremizmin fetar dhe krizën e demokracisë

Lexo më shumë

24.10.2016

15:30

Mitrovica Social Club

I përfunduar

14.12.2016

15:00

Mitrovica Social Club

I përfunduar

DIVANI I LLOGARIDHËNIES

Shkak i diskutimit janë punimet për rindërtimin e rrugës Kralja Petrës në një zonë për këmbësorë dhe muri i ndërtuar për të mbështetur lartësinë e tokës, si shihet nga autoritetet lokale të Mitrovicës së veriut dhe muri ndarës siç shihet nga autoritetet lokale të Mitrovicës së jugut .

Lexo më shumë
Our Facebook


Our twitt's