18.09.2019

10:00

Centar građanske energij, Gračanica

I përfunduar

17.09.2019

10:00

Civil Liaison Office , Pristina

I përfunduar

Komiteti Drejtues i Projektit

Zyra Ndërlidhëse Civile do të organizojë një Komitet Drejtues të Projektit më 17 shtator, në orën 10:00. Qëllimi i takimit është të ofroj udhëzime si dhe mbikëqyrje të progresit, por edhe të vlerësoj arritjet dhe rreziqet e mundshme për zbatimin e mëtutjeshëm.

Lexo më shumë

26.09.2019

18:00

Mitrovica Social Club caffe, NGO Aktiv, Mitrovica North

I përfunduar

Screening of the mock trials

In order to mark the European Day of Languages, NGO Aktiv invites you to attend a 'mock trial' that will demonstrate how incorrect translations of key laws in Kosovo makes their implementation more difficult, reduces the predictability of the legal system and leads to differing interpretations of the law. The mock trial will be held as part of the project 'Creating a Bilingual Kosovo', support bu the Royal Norwegian Embassy in Kosovo.

Lexo më shumë

30.09.2019

10:00

Swiss Diamond, Pristina

I përfunduar

20.09.2019

19:00

Mitrovica Social Club

I përfunduar

10.09.2019

19:00

Mitrovica Social Club

I përfunduar

24.08.2019

10:30

Velika Hoča

I përfunduar

DHOMAVE TË SPECIALIZUARA TË KOSOVËS

Më 29 qusht 2019, OJQ Aktiv dhe Dhomat e Specializuara të Kosovës do të organizojnë një tryezë të rrumbullakët me qëllim të informimit të atyre që janë të interesuar lidhur me mandatin dhe procedurat e Dhomave të Specializuara të Kosovës.

Lexo më shumë
Our Facebook


Our twitt's