1. nëntor. 2017. | 11:20


Analizë e trendit: Studim i opinionit të qytetarëve në veriun e Kosovës14.11.2017 13:00 Civic Energy Center I përfunduar


Ky dokument “Analizë e trendit: Studim i opinionit të qytetarëve në veriun e Kosovës” do të prezantohet ditën e martë, më 14 nëntor në Qendrën për Energji Qytetare, duke filluar nga ora 13:00. Prezantimi i rezultateve do të pasohet nga një panel diskutimi:

  • Sanja Sovrlic, gazetare dhe Drejtoreshë Ekzekutive, Crno beli svet
  • Jovana Radosavljevic, Drejtoreshë Ekzekutive, New Social Initiative
  • Lazar Rakic, Menaxher i Programit, Alternative Dispute Resolution Center
  • Stefan Veljkovic, Drejtor Ekzekutiv, YEC Synergy

Do të mundësohet përkthim(interpretim) simultan në gjuhën serbe, shqipe dhe gjuhën angleze.

Ngjarje të tjera