13. janar. 2019. | 4:44


Tryezë diskutimi: Kodi i Procedurës Penale – ndryshimet e paralajmruara rreth gjykimit në mungesë17.01.2019 10:00 Centar građanske energije I përfunduar


Aktualisht Kuvendi i Kosovës është duke e shqyrtuar nëse duhet të ndryshojë dhe të plotësojë Kodin e Procedurës Penale të Kosovës, qëllimi i së cilës është të legjitimohet mundësisa e gjykimit në mungesë për individët e akuzuar për krime lufte.

Pyetjet që do të trajtohen gjatë diskutimit janë: Cilat amandamente në Kodin e Procedurës Penale lidhen me gjykimin në mungesë, propozuar në këtë draft? Nëse ky draft aprovohet, a do të shkel gjykimi në mungesë parimet e gjykimit të drejtë? A është e arsyeshme frika e komunitetit serb që kjo iniciativë mund të çojë në ngritjen e akuzave të pabaza, dhe çfarë ndikimi do të ketë gjykimi në mungesë për krimet e luftës në procesin e drejtësisë tranzicionale?

Diskutimi do të mbahet të enjten, me 17 janar, duke filluar nga ora 10:00 në ambientet e Civic Energy Center, OJQ Aktiv

Ngjarje të tjera