23. qershor. 2017. | 1:40


EVENT RRJETËZUES27.06.2017 14:00 Civic Energy Centre I përfunduar


Eventi i rrjetëzimit ndërmjet OSHC-ve nga veriu i Kosovës dhe institucioneve qeveritare do të ketë të pranishëm Shqipe Krasniqin, zyrtare e Kuvendit të Kosovës përgjegjëse për bashkëpunimin me OSHC-të dhe Sanja Vukovic, përfaqësuese e Këshillit Konsultativ për Komunitete.

Ngjarje të tjera