11. dhjetor. 2018. | 9:05


MSC: Sektori Civil në Kosovë: Potencialet, Bashkëpunimi dhe Mundësitë12.12.2018 16:00 Dite e nat, Pristina I përfunduar


Ju ftojmë të merni pjese ne debatin e Klubit  Shoqeror të Mitrovicës "Sektori Civil Serb dhe Shqiptarë në Kosovë: Bashkëpunimi dhe Shansi", i cili do të mbahet të mërkurën më 12 dhjetor në Ditë e  Nat Cafe në Prishtinë.

Temat e diskutimit do te jene: bashkëpunimi midis sektorit civil serb dhe shqiptar në Kosovë, ndikimi/forca e shoqërisë civile serbe në Kosovën qendrore, bashkëpunimi i sektorit civil me institucionet lokale dhe qendrore dhe pjesëmarrja në ngjarjet socio-politike, dhe do të debatojn:

  • Dejan Radivojević, drejtor I  OJQs Forum for Development and Multiethnic Colaboration
  • Naim Rashiti, drejtor I  Balkans Policy Research Group (BPRG) dhe
  • Boban Simić, shef I zyres së OJQ s Aktiv ne Prishtinë.

Debatet e Klubit Shoqëror të Mitrovicës kultivojnë kulturën e dialogut të hapur, që do të thotë se në debat mundë te kyqet edhe publiku, me pyetje apo komente që nderlidhën me temën.

Ejani, pijeni nga një kafe me ne dhe pytni panelistët  per krejt qka ju intereson reth temës.

Me respekt,

OJQ Aktiv

Ngjarje të tjera