17. qershor. 2019. | 6:50


DHOMAVE TË SPECIALIZUARA TË KOSOVËS19.06.2019 10:00 Strpce I përfunduar


Më 19 qershor 2019, OJQ Aktiv dhe Dhomat e Specializuara të Kosovës do të organizojnë një tryezë të rrumbullakët me qëllim të informimit të atyre që janë të interesuar lidhur me mandatin dhe procedurat e Dhomave të Specializuara të Kosovës.

Dhomat e Specializuara kanë një mandat dhe juridiksion specifik, përkatësisht për krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe krimet e tjera që kanë ndodhur në Kosovë ose kanë filluar në Kosovë ndërmjet viteve 1998 dhe 2000 dhe që lidhen me Raportin e Këshillit të Evropës të vitit 2011.

Tryeza do të mbahet në restorantin "Lipa" në Shtërpcë dhe do të fillojë në ora 10:00, më 19 qershor 2019.

Të gjithë të interesuarit për pjesëmarrje të drejtohen në e-mail adresën: office@ngoaktiv.org ose në numrat e telefonit si në vijim: 063 80 50 423 apo 049 232 607.

Ngjarje të tjera