Ndodhi

01.07.2022

11:00

North Mitrovica

I përfunduar

Regjistrimi i popullsisë nga këndvështrimi i komunitetit serb në Kosovës

Në emër të OJQ AKTIV dhe anëtarët ë platformës OPEN, kemi kënaqësinë t'ju ftojmë në prezantimin e rezultateve të hulumtimit:

Lexo më shumë

29.06.2022

11:00

Prishtina/Priština

I përfunduar

Forum publik që synojnë legjislacionin ë përdorimin e gjuhëve (Prishtina)

Në emër të OJQ AKTIV dhe anëtarëve të Koalicionit të Kosovës për Pajtim, kemi kënaqësinë t'ju ftojmë në:

Lexo më shumë

24.06.2022

12:00

Prizren

I përfunduar

Ekspozita e pikturave: Veselj Saliji (Prizren)

OJQ AKTIV dhe Koalicioni Kosovar për Pajtim kanë kënaqësinë t'ju ftojnë në ekspozitën e piktureve të Vesel Salijit, e cila do të mbahet më 24 qershor në Prizren (Shtëpia e Shani Efendiut), duke filluar nga ora 12:00, ndërsa ekspozita do të zgjasë dy (2) ditë.

Kjo ngjarje mbështetet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga OJQ AKTIV dhe Koalicioni Kosovar për Pajtim.

Lexo më shumë

Mision

AKTIV synon të mundësojë përfshirjen kuptimplote të komunitetit serb të Kosovës në nxitjen e një të ardhme pjesëmarrëse, paqësore dhe prosperuese në rajon.


Ky sajt është I punuar me përkrahjen