Lajmi i fundit

Ndodhi

12.10.2021

15:00

Civic Energy Center Mitrovica

I përfunduar

TV EMISIONI “SPORAZOOM”

TV emisioni “Sporazum” (“Marrëveshja”) është emision politik i krijuar me qëllim të informoi njerëzit dhe të hapë diskutim për çështjet e rëndësishme politike dhe sfidat me të cilat ballafaqohet komuniteti serb në Kosovë. Ideja e këtij emisioni është inicimi i bisedës për pyetjet aktuale dhe problemet e njerëzve të zakonshëm jo vetëm në nivelin lokal, por edhe në nivelin regjional, dhe me këtë arsye të ndikon në perceptimin e qytetarëve për këto pyetje në tërë regjionin. 

Lexo më shumë

29.07.2021

11:00

Civic Energy Center, Mitrovica/ONLINE event via Zoom

I përfunduar

Përmirësimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë nga komuniteti sërb

Me kënaqësi po ju ftojmë të merrni pjesë në një panel të diskutimit për rezultatet e hulumtimit të qëndrimeve personale të qytetarëve lidhur me korrupsion dhe transparencë, hulumtimi ky i cili është bërë në gjashtë (6) komuna me shumicë nga komuniteti sërb. Hulumtimi është kryer në kuadër të projektit Përmirësimi i transparencës dhe sundimit të ligjit në komunat me shumicë nga komuniteti sërb të cilin e ka bërë OJQ AKTIV dhe të cilin e ka financuar Byroja për Çështjet Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe të Zbatimit të Ligjit (INL) në bashkëpunim me Qendrën e Avokatisë për Kulturë Demokratike (ACDC). Qëllimi kryesor i hulumtimit është që t’i vërtetojë qëndrimet personale të qytetarëve lidhur me korrupsion dhe ndikimin e tij në jetën e komunitetit të tyre, si dhe qëndrimet e tyre për punën e autoriteteve lokale në komunat e mbuluara me këtë hulumtim. Në bazë të rezultateve, AKTIV-i dhe anëtarët e grupit antikorrupsion, të krijuar në kuadër të këtij projekti, kanë nisur një sërë të iniciativave më të vogla të shoqërisë civile për ta ngritur vetëdijen e publikut rreth këtyre temave. Paneli i diskutimit do të përfshijë edhe përfaqësues të organizatave lokale të shoqërisë civile dhe të mediave, të Agjencisë për Luftën kundër Korrupsionit në Kosovë, të INL-së, si dhe përfaqësues të OJQ AKTIV dhe OJQ ACDC.

Lexo më shumë

28.07.2021

11:00

Swiss Diamond Hotel (Pristina)/ONLINE EVENT

I përfunduar

PREZANTIMI I HULUMTIMIT Vlerësimi i statusit të të drejtave të komuniteteve jo-shumicë në Kosovë

Kemi kënaqësinë t'ju njoftojmë për prezantimin e ardhshëm të botimit tonë Vlerësimi i statusit të të drejtave të komuniteteve jo-shumicë në Kosovë, i cili analizon respektimin e të drejtave të të gjitha komuniteteve jo-shumicë në Kosovë gjatë vitit 2020.

Lexo më shumë

Projektet

Mision

AKTIV synon të mundësojë përfshirjen kuptimplote të komunitetit serb të Kosovës në nxitjen e një të ardhme pjesëmarrëse, paqësore dhe prosperuese në rajon.


Më lajmeve lexim

Ky sajt është I punuar me përkrahjen