Ndodhi

17.01.2019

10:00

Centar građanske energije

Në vazhdim

Tryezë diskutimi: Kodi i Procedurës Penale – ndryshimet e paralajmruara rreth gjykimit në mungesë

Aktualisht Kuvendi i Kosovës është duke e shqyrtuar nëse duhet të ndryshojë dhe të plotësojë Kodin e Procedurës Penale të Kosovës, qëllimi i së cilës është të legjitimohet mundësisa e gjykimit në mungesë për individët e akuzuar për krime lufte.

Lexo më shumë

15.01.2019

17:00

Mitrovica Social Club (kafe)

I përfunduar

20.12.2018

16:00

Aktiv art centar

I përfunduar

MSC: O vojsci Kosova iz bezbednosnog ugla

O bezbednosnim implikacijama transformacije Kosovskih bezbednosnih snaga u vojsku govoriće izvršni direktor Kosovskog centra za bezbednosne studije Florijan Ćehaja i istraživač u oblasti bezbednosti Veroljub Petronić.

Lexo më shumë

Mision

Aktivi ka për qëllim të mundësojë një involvim kuptimplotë të komunitetit Serb të Kosovës në një të ardhme gjithëpërfshirëse, paqësore dhe me prosperitet në rajon.


Më lajmeve lexim

Ky sajt është I punuar me përkrahjen