Ndodhi

10.02.2020

16:30

Civic Energy Center

I përfunduar

10.02.2020

20:00

Mitrovica Social Club

I përfunduar

07.02.2020

18:00

Civic Energy Center

I përfunduar

Mision

Aktivi ka për qëllim të mundësojë një involvim kuptimplotë të komunitetit Serb të Kosovës në një të ardhme gjithëpërfshirëse, paqësore dhe me prosperitet në rajon.


Më lajmeve lexim

Ky sajt është I punuar me përkrahjen